• akr
  • all balls
  • ducati
  • exide
  • givi
  • dynojet

Politica de confidenţialitate

„ Va multumim pentru vizitarea paginei noastre de internet. Noi tratam cu seriozitate protectia datelor dumneavoastra personale si ne straduim nu numai sa va punem la dispozitie o oferta online cuprinzatoare, ci si sa va asiguram dreptul de a decide asupra modului în care sunt folosite informatiile pe care ni le comunicati. Baza legala o constituie  Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice.  

Ce facem cu informatiile dumneavoastra?
Datele personale introduse voluntar de dumneavoastra în cadrul ofertei noastre online, le prelucram pentru întretinerea relatiilor cu clientii, în scopuri publicitare proprii si pentru derularea comenzilor. Datele necesare sunt eventual transmise mai departe catre prestatorii de servicii. Nu vom vinde însa datele dumneavoastra catre terti si nici nu le vom valorifica în alte scopuri.

Când prelucram informatiile dumneavoastra personale?
La fiecare accesare de catre un utilizator a unei pagini din oferta noastra si la fiecare deschidere a unui fisier, datele de acces sunt salvate de catre noi si partial de catre terti sub forma unor fisiere de tip protocol. Fiecare set de date cuprinde: pagina de internet de pe care accesati pagina noastra, adresa IP, data si ora accesului, solicitarea clientului, codul de raspuns http, cantitatea de date transferata, informatii despre programul de navigare si sistemul de operare folosite de dumneavoastra. Datele mentionate mai sus sunt de exemplu colectate si salvate de pe aceasta pagina cu ajutorul tehnologiei, în scopuri de marketing si optimizare. Din aceste date se creeaza profiluri de utilizare sub un pseudonim. La acestea se pot adauga fisiere cookie. Pentru identificarea utilizatorului acestei pagini de internet, datele colectate cu tehnologiile etracker nu sunt însa folosite fara acordul explicit al persoanei respective si nu sunt asociate cu datele personale ale titularului pseudonimului. Acordul pentru colectarea si salvarea datelor poate fi retras în orice moment, cu aplicabilitate în viitor. În masura în care, în cadrul ofertei de internet exista posibilitatea de introducere a unor date personale sau de afaceri (de ex. adrese de e-mail, nume, prenume, domiciliul), aceste date sunt introduse explicit voluntar de catre utilizator. Datele personale transmise astfel vor fi folosite de noi doar în scopul pentru care ne-au fost transmise. În cadrul prelucrarii solicitarilor, comenzilor dumneavoastra si folosirii de catre dumneavoastra a serviciilor noastre acordam partial comenzi unor subprestatori, carora le furnizam datele necesare doar pentru executarea acestei comenzi si care folosesc aceste date doar în acest scop. Într-un astfel de caz, avem grija ca si partenerul nostru colaborator, ales cu atentie, sa îndeplineasca cerintele legale cu privire la protectia datelor.

Ce posibilitati aveti de a actiona împotriva salvarii datelor?
Aveti dreptul de a primi, în urma unei solicitari, informatii gratuite despre datele dumneavoastra personale salvate. Conform legii nr. 677/2001 privind protectia datelor, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor (respectiv, aveti dreptul de a corecta, de a bloca si de a sterge aceste date personale) si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale, de exemplu în scopuri publicitare. Pentru exercitarea acestor drepturi, va rugam sa va adresati în scris sau prin e-mail responsabilului pentru protectia datelor mentionat mai jos. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei, precum si Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal în caz de reclamatii.  


Link-uri catre alte pagini de internet
Oferta noastra online contine trimiteri (link-uri) catre alte pagini de internet. Prezentele indicatii pentru protectia datelor sunt valabile doar pentru pagina noastra de internet. Va rugam sa luati în considerare prevederile pentru protectia datelor de pe paginile catre care au fost create link-urile. Nu ne asumam raspunderea si nu ne însusim continuturile straine puse la dispozitie prin intermediul link-urilor si marcate ca atare. Responsabilitatea pentru continutul cu caracter ilegal, pentru prezentarea de informatii eronate sau incomplete, precum si pentru daune provenite din utilizarea sau neutilizarea informatiilor continute în aceste pagini, le revine în exclusivitate operatorilor acestora.  Redactia este responsabila pentru informatii ale tertilor numai daca are cunostinta reala de acestea, inclusiv de un eventual continut ilegal sau sanctionabil si daca împiedicarea folosirii acestora este rezonabila si posibila din punct de vedere tehnic.

Newsletter/ Concursuri
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, Moto Mus Design.SRL are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este: reclama, marketing si publicitate. Datele furnizate sunt necesare în vederea transmiterii materialelor informative sau pentru identificarea dumneavoastra în cazul participarii la concursuri. Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai persoanelor împuternicite de catre Moto Mus Design.SRL carora le furnizam datele necesare doar pentru a le prelucra în numele nostru si doar în acest scop. Tot în acest sens, datele se pot transmite si în strainatate catre subprestatori (persoane împuternicite) care pot avea acces la date pe perioada derularii comenzii.

Masuri de siguranta privind prelucrarea datelor în contextul transmiterii de Newsletter, oferte, promotii, produse sau servicii Moto Mus Design.SRL

Potentialul client care doreste sa primeasca oferte comerciale din partea Moto Mus Design.SRL (informatii despre produsele si serviciile oferite de Moto Mus Design.SRL) completeaza formularul online de pe pagina web www.motomus.ro, sectiunea “Newsletter”. Datele care trebuie completate în formular sunt urmatoarele: adresa de email (câmp obligatoriu de completat), titlul, numele si prenumele (câmpuri optionale de completat). Toate formularele completate ajung într-o baza de date pusa la dispozitie de catre o persoana împuternicita a operatorului, la care are acces un numar limitat de persoane din cadrul departamentului de  publicitate al Moto Mus Design.SRL si persoanele responsabile din cadrul echipei de suport pe parte de internet a Moto Mus Design.SRL (accesarea bazei de date presupune autentificarea prin ID si parola pentru Windows si autentificare prin ID si parola pentru baza de date). La momentul în care persoana vizata se dezaboneaza, datele acesteia se sterg din baza de date.

Masuri de siguranta privind prelucrarea datelor în contextul concursurilor / acordarii voucherelor de cumparaturi 
Persoana care doreste sa participe la concursurile oferite de Moto Mus Design.SRL completeaza formularul de inscriere online sau cuponul aferent. Datele care trebuie completate în formular pot fi urmatoarele: nume, prenume, numar telefon, adresa de corespondenta (de la caz la caz) sau adresa de email. Toate formularele completate ajung într-o baza de date pusa la dispozitie de catre o persoana împuternicita a operatorului, la care are acces un numar limitat de persoane din cadrul departamentului de  publicitate al Moto Mus Design.SRL si persoanele responsabile din cadrul echipei de suport pe parte de internet a Moto Mus Design.SRL (accesarea bazei de date presupune autentificarea prin ID si parola pentru Windows si autentificare prin ID si parola pentru baza de date). La momentul incheierii concursului si a perioadei de contestatie ulterioare concursului, datele acesteia se sterg din baza de date in masura in care persoana in cauza nu si-a dat consimtamantul pentru o prelucrare ulterioara. Pentru predarea premiilor, daca este necesar, se pot încheia procese-verbale/documente de predare primire care includ datele castigatorilor. Acestea se vor pastra în dulapuri închise pe o perioada de 3 luni . 
 
Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi comunicate tertilor. „