Acte necesare pentru inmatricularea unei motociclete

16.10.2018 17:07

3 pasi care trebuie sa le ai in vedere pentru a inmatricula o motocicleta:

  • Efectuarea RAR-ului pentru vehicule neinmatriculate in Romania
  • Declararea la taxe si impozite
  • Inmatricularea la politie

Docmentele necesare pentru a  declara vehiculul la taxe şi impozite.

Motocicleta noua din Romania :

-Factura sau contract de leasing ( copie si original );

-CIV ( cartea masinii) in copie si original;

-C.I. (copie si original );

-Declaratie de impunere auto ( se gaseste la primaria respectiva);

-Fisa de inmatriculare auto.

 

Motocicleta second hand din Romania :

Facturile sau contractele de vanzare cumparare , trebuie sa fie stampilate si inregistrate la directiile de taxe locale ale vanzatorului.

-Contract de vanzare-cumparare , factura sau contract de novatie ( copie si original);

-CIV ( cartea masinii ) in copie si original;

-Fisa de inmatriculare auto cu viza de radiere pentru vanzator ( si stampilata de catre vanzator, daca este persoana juridica );

-Certificat fiscal ( de la vanzator);

-Declaratie de impunere auto ( formular tip ).

-C.I. ( copie si original);

 

Motocicleta second hand sau noua din UE :

 -Contract de vanzare-cumparare sau factura (copie si original ), tradus(a) de un traducator autorizat;

-CIV ( cartea masinii ) in copie si original (Se emite de catre RAR)

-Fisa de inmatriculare auto ;

-Declaratie de impunere auto (la Taxe si Impozite)

-C.I. ( copie si original );

 

Persoanele juridice au nevoie de :

-Copie CUI societate ;

-Delegatie - pentru persoana care prezinta documentele

-Toate cererile , declaratiile si copiile stampilate.

 

Acte necesare pentru inmatricularea unei motociclete

Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achizitionat din Romania sau un alt stat membru UE care nu a mai fost niciodată înmatriculat                   

(Vehicule noi sau care nu au fost inmatriculate nicioadat)

1.Cererea solicitantului; 
2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent; Fişă înmatriculare
3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
6. Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;
7. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei (se poate achita la Trezorerie.);
8. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor).
9.În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora precum si o copie a cartii de identiate a delgatului;
10.Procură specială autentificată, după caz.
11.Anexa pentru acordul prelucrarii datelor personale  
12.Atestat fiscal lângă fiecare contract de vânzare-cumpărare succesiv.

NU UITATI DE DECLARATIA DE LA ANAF!!!
 
În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia,  nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:

      a) formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
sau

      b) formularul “Certificat” , dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare .
 
În conformitate cu  prevederile  Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul .

 

Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din România şi care este înmatriculat în România

(Transcriere)

1.Cererea solicitantului;
2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent; Fişă înmatriculare 
    sau certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal teritorial competent al vanzatorului.
In cazul in care transferul dreptului de proprietate a mijloacelor de transport se realizeaza prin utilizarea contractului de instrainare - dobandire, Model 2016 ITL-054, nu se solicita certificatul de atestare fiscala
3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
6. Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;
7. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei (se poate achita la Trezorerie si la Oficiile Postale);
8. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor).
9.În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
10.Procură specială autentificată, după caz.
11. Documentele şi plăcile de înmatriculare  anterioare  în original. Certificatul de inmatriculare va fi completat pe verso conform rubricilor respective si va fi stampilat in cazul persoanelor juridice.
12.Verificarea tehnică.
13.Viza organului fiscal teritorial sau atestatul fiscal (pentru vânzător)
14.Anexa pentru acordul prelucrarii datelor personale 
15.Atestat fiscal lângă fiecare contract de vânzare-cumpărare succesiv.

 

Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din UE şi care a mai fost înmatriculat                                                     

(Vehicule care au fost inmatriculate in alta tara din UE)

1. Cererea solicitantului; 
2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent; Fişă înmatriculare 
3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
6. Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;
7. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei (se poate achita la Trezoerie .);
8. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor).
9. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora, precum si o copie a cartii de identitate a delegatului;
10. Procură specială autentificată, după caz.
11. Documentele şi plăcile de înmatriculare  străine în original
12.Verificarea tehnică şi nota de autentificare emise de R.A.R.
13. Anexa pentru acordul prelucrarii datelor personale
14.Atestat fiscal lângă fiecare contract de vânzare-cumpărare succesiv.
În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia,  nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:

      a) formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
sau
      b) formularul “Certificat” , dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare .
 
În conformitate cu  prevederile  Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul

Postat în Sfaturi si recomandari de:

Csaba motomus