My motorcycle

Acte necesare pentru inmatricularea unei motociclete

16.10.2018 17:07

Principalele etape prin care trebuie să trecem pentru a înmatricula o motocicletă sunt:

 • 1. Efectuarea RAR-ului - în cazul vehiculelor care nu au fost înmatriculate vreodată în România
 • 2. Declararea motocicletei la oficiul de taxe și impozite (primărie)
 • 3. Înscrierea în circulație la poliție

Să luăm etapele pas cu pas:

1. Efectuarea RAR-ului - în cazul vehiculelor neînmatriculate în România

 • Se programează vehiculul la RAR în vederea emiterii Cărții de Identitate a Vehiculului denumită și CIV

2. Declararea motocicletei la oficiul de taxe și impozite (primărie)

Documentele necesare în funcție de caz:

   Cazul A: Motocicletă nouă, achiziționată din România:

 • Factură sau contract de leasing (copie și original)
 • CIV (cartea de identitate a vehiculului obținută de la RAR) în copie și original
 • C.I. (cartea de identitate personală) în copie și original
 • Declaratțe de impunere auto (se găsește la primărie)
 • Fișă de înmatriculare auto

   

   Cazul B: Motocicletă second hand, achiziționată din România:

 • Facturile sau contractele de vânzare cumpărare, care trebuie să fie ștampilate și înregistrate la direcțiile de taxe locale (primărie) ale vânzătorului
 • Contract de vânzare-cumpărare, factură sau contract de novație (copie și original)
 • CIV (cartea de identitate a vehiculului) în copie și original
 • Fișa de înmatriculare auto cu viză de radiere pentru vânzător (și ștampilată de catre vânzător, dacă este persoană juridică)
 • Certificat fiscal (de la vânzător)
 • Declaratie de impunere auto (formular tip)
 • C.I. (copie si original)

   

   Cazul C: Motocicletă second hand sau nouă, achiziționată din UE:

 • Contract de vânzare-cumpărare sau factură (copie și original ), traduse de un traducător autorizat
 • CIV (cartea de identitate a vehiculului) în copie și original (se emite de către RAR)
 • Fișă de înmatriculare auto
 • Declarație de impunere auto (la Taxe și Impozite, primărie)
 • C.I. (copie și original )

 

   Persoanele juridice au nevoie și de:

 • Copie după certificatul de înregistrare al societății
 • Delegație - pentru persoana care prezintă documentele
 • Toate cererile, declarațiile și copiile ștampilate


3. Înscrierea în circulație la poliție

Documente necesare pentru înscrierea în circulație, în funcție de caz:

   Cazul A: Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziționat din România sau un alt stat membru UE, noi sau second hand, care nu a mai fost niciodată înmatriculat                   

 1. Cererea solicitantului
 2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent
 3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie
 4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie
 5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie
 6. Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate
 7. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei (se poate achita la Trezorerie)
 8. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor)
 9. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora precum și o copie a cărții de identitate a delegatului
 10. Procură specială autentificată, după caz
 11. Anexa pentru acordul prelucrării datelor personale  
 12. Atestat fiscal lângă fiecare contract de vânzare-cumpărare succesiv

NU UITATI DE DECLARAȚIA DE LA ANAF!!!
 
În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia,  nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:

      a) formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
sau

      b) formularul “Certificat” , dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare .
 
În conformitate cu  prevederile  Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul .

 

   Cazul B: Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din România şi care este înmatriculat în România (procedură cunoscută ca și "Transcriere" )

 1. Cererea solicitantului
 2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent sau certificatul de atestare fiscal eliberat de organul fiscal teritorial competent al vânzătorului. 
  În cazul în care transferul dreptului de proprietate a mijloacelor de transport se realizează prin utilizarea contractului de înstrăinare - dobândire, Model 2016 ITL-054, nu se solicită certificatul de atestare fiscală
 3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie
 4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie
 5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie
 6. Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate
 7. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei (se poate achita la Trezorerie si la Oficiile Postale)
 8. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor).
 9. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora
 10. Procură specială autentificată, după caz
 11. Documentele şi plăcuțele de înmatriculare anterioare în original. Certificatul de înmatriculare va fi completat pe verso conform rubricilor respective și va fi ștampilat în cazul persoanelor juridice.
 12. Verificarea tehnică valabilă (ITP)
 13. Viza organului fiscal teritorial sau atestatul fiscal (pentru vânzător)
 14. Anexa pentru acordul prelucrării datelor personale 
 15. Atestat fiscal lângă fiecare contract de vânzare-cumpărare succesiv

 

   Cazul C: Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din UE şi care a mai fost înmatriculat în altă țară din UE                                                     

 1. Cererea solicitantului
 2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent
 3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie
 4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie
 5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie
 6. Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate
 7. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei (se poate achita la Trezorerie)
 8. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor)
 9. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora, precum și o copie a cărtii de identitate a delegatului
 10. Procură specială autentificată, după caz
 11. Documentele şi plăcuțele de înmatriculare străine în original
 12. Verificarea tehnică şi nota de autentificare emise de R.A.R.
 13. Anexa pentru acordul prelucrării datelor personale
 14. Atestat fiscal lângă fiecare contract de vânzare-cumpărare succesiv
 15. În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia,  nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:


      a) formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
sau
      b) formularul “Certificat” , dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare .
 
În conformitate cu  prevederile  Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul

Postat în Sfaturi si recomandari de:
Csaba motomus